Jak rozvíjet pozornost?

Jak rozvíjet pozornost?

Pozorný lidé mají větší šance na úspěšný život. Otázka vzniká: „Proč?“Protože nepoškozený muž prochází hodně. Často si nevšimne velmi důležité a potřebné drobnosti, z nichž náš život je někdy. Není nic překvapivého. Ten, kdo patří do svého okolí, vždy ví o a ví, jak. A to znamená, že taková osoba není zaměňována v obtížné situaci a bude schopen se dostat z toho.

Proč je to nutné?

Slovo „pozorný“ pochází ze slova „pozornost“. Poslední forma slova jako celek znamená selektivní vnímání určitému objektu na jakékoli informace. Stát se pozorným je zpomalit vaše aktivity a začít pomalu vnímat informace. Tento termín je proti slovům spěšně nebo multitasking. Pokud člověk pečlivě zkoumá, jaký druh problému se stává pomalým, protože jeho vědomí je soustředěno pouze na tento problém.

Stát se shromážděnou osobou, která může vyjádřit zaměření při práci nebo se projevit ve vzdělávacích aktivitách, musíte rozvíjet svou pozornost.

Tento faktor navíc pomůže:

 • Nenechte se rozptylovat+
 • Pokud potřebujete dělat nějakou volbu+
 • Prozkoumat co nejvíce informací+
 • Využijte potřebných informací, pokud musí být reprodukována do paměti+
 • Uložit klid, pokud přichází napětí+
 • Zastavte rozrušení, protože něco zbytečného a nadbytečného+
 • slyšet nebo zjistit, co ostatní neslyší a nevidí+
 • Staňte se trpěliví+
 • Naučte se věnovat pozornost okolním lidem+
 • se naučí komunikovat správným způsobem s lidmi+
 • Cítit svůj význam+
 • zapotřebí a šťastný.

Poznamenejte si: pečlivý člověk, zpravidla ví více než ostatní. Je to myšlení, protože jeho duševní činnost neustále analyzuje toto nebo tyto informace. Proto se lidé vždy odvolávají na takovou osobu a dostanou to. To znamená, že tato osobnost cítí svou nezávislost a význam.

Fáze dynamiky pozornosti

V psychologii se předpokládá, že všechny procesy vyskytující se v mysli osoby mají nízký a vysoký význam. Pozornost má také vlastní úrovně. Nejnižší úroveň je nedobrovolná pozornost (okamžitá) a nejvyšší úroveň je libovolná koncentrace. Sovětský psycholog L. S. Vygotsky věřil, že vývoj koncentrace přímo souvisí a s rozvojem chování aktivit. Pozornost se vyvíjí podle takového schématu: od společnosti Direct na závažnější, tj. Přechodné činnosti z nedobrovolné pozornosti k libovolnému.

Zároveň se věnuje pozornost v různých směrech nerovných. To vše závisí na vybrané činnosti (studie, odborné dovednosti a t. D.). Ze stejného prohlášení můžeme konstatovat: Pozornost může být vyvinuta přirozeně.

Člověk by také měl vzdělávat svou pozornost vědomě. K tomu může takové aktivity představit v jeho životě, který mu pomůže zlepšit a rozvíjet svou intelektuální úroveň.

Je zde přímá a uložená pozornost. Tyto dva faktory mají oba běžné rysy a oddělené. V této otázce je vše vysvětleno jednoduše.Přirozená pozornost se vyvíjí jako rozvoj lidského mozku. Existuje postupná hromadění zkušeností, znalostí a dovedností. Tento typ intelektuální aktivity je velmi dlouhý proces, takže je považován za nejdrsnější. Když se pozornost vyvíjí nepřirozený (zrychleným) způsobem, je tento proces méně stabilní, protože je nutné konsolidovat získané znalosti. Expedited Development činnosti provádějí s využitím různých cvičení.

Pro proces uloženého vývoje inteligence potřebuje člověk méně času. Všechna cvičení a speciální třídy však musí být nutně podporovány životním zážitkem. Když tyto dva faktory začnou pracovat společně, pak bude realizace pozornosti úspěšnou povoláním. Je třeba poznamenat, že proces rozvoje pozornosti, včetně malého dítěte, nebylo by nemožné provádět bez řečových dovedností, aniž by napodoboval chování jiných lidí a bez dobrých duševních schopností.

Poznámka: Odborníci začali studovat vývojový proces relativně nedávno. Dříve, mnoho vědců bylo přesvědčeno, že děti by se neměly rozvíjet. A teprve v 20. století byl získán první vývoj pro rozvoj pozornosti u dětí a dospělých. Velký příspěvek k rozvoji výše uvedeného procesu učinil známý psycholog L. Vygotsky, který po rozvoji strategie pro rozvoj obecné teorie lidských kognitivních procesů začal studovat výše uvedený problém.

Bylo jasné, že proces rozvoje svévolné pozornosti u dětí začíná jít dobře jen tehdy, když se dítě začne zapojit do kognitivních a vzdělávacích aktivit. Zvláště dobré, tento proces se vyvíjí, když dítě chodí do školy a pokračuje do tříd v různých předmětech.

To bylo ve školním věku, že jsou děti vytvořeny a schopnost kontrolovat své činnosti.

Do 10 let způsobu koncentrace způsobuje emocionální neutrální stimuly a získává lepší charakter. A za 12-14 let u dětí začíná přechodné období (restrukturalizace těla), což snižuje charakteristiky pozornosti. Vzhledem k přechodnému období, dítě přichází rychle únava při provádění intelektuální činnosti. To vše je způsobeno snížením kortikálního řízení. Do konce dospívající věk, vše je přiděleno. L. S. Vygotsky určil čas, kdy se vyskytnou určité fáze korekce pozornosti:

 • 1. etapa je kontrolovat vědomí dítěte dospělými+
 • 2. etapa je tvorba dítě jako subjekt, teď může věnovat pozornost dospělých jeho potřebám+
 • 3. etapa předpokládá způsoby, jak řídit své vědomí a chování, které dítě převzala s dospělými+
 • 4. etapa znamená řízení dítě s vlastním pozorností.

Když člověk vezme kontrolu nad všemi vnitřními prostředky, které vám umožní spravovat pozornost, pak rostoucí.

Jak zlepšit pozornost?

Je známo, že osoba je charakterizován dvěma hlavními typy pozornosti – to je nedobrovolný a svévolné pozornost. V případě, že záloha ve výši prvního typu pozornost je věnována již od narození, pak musíme vytvořit pevný.Zvažte tuto otázku podrobně.

Libovolný

Jeho nárůst je v přímém vztahu k poznání, že člověk musí učit se a pracovat. K tomu, že musí obsahovat určitý druh jeho duševní činnosti. Například, Když se mladší školáci stávají členy týmu, vždy se snaží dosáhnout úspěchu a vyniknout před jejich soudruhy. Tyto akce jsou zaměřeny na rychlý rozvoj péče. Je třeba vzít v úvahu, že náhodná pozornost je vědoma. V tomto případě jsou všechny vzdělávací metody směrovány pouze k jeho vývoji a rozvoji inteligence.

Je velmi důležité, aby dítě bylo vědomo tohoto procesu a pochopeno, že doktrína je práce potřebná pro rozvoj jakékoli osobnosti. Proto musí dát příležitost dítěti pochopit konečný cíl jeho učení, aby mohl osobně předložit budoucí výsledky své vlastní práce.

Takže dítě při učení by mělo mít nějaký zájem, a aby nezmizel, je třeba si být vědom přínosů konečného výsledku. Například student musí pochopit, že jeho úspěšná škola přispěje k prestižní univerzitě, po kterém může získat vysoce placenou práci.

Pamatujte si: vypracovat libovolnou pozornost, dospělí (učitelé a rodiče) jednat systematicky a důsledně. Vzdělávání založené pouze na přilákání nedobrovolné pozornosti nedává nezbytný pozitivní účinek. Také nedává nezbytný účinek a proces vzdělávání, který je navržen pouze k přilákání náhodné pozornosti. V tomto případě se dítě nudilo, aby se naučil.

Proto by měly být vzdělávací a vzdělávací procesy postaveny na vývoji obou typů pozornosti.

Nedobrovolný

Vzdělávání nedobrovolné pozornosti je založeno na schopnosti zaměřit se na různé informace, porovnat fakta a t. D. Od raného dětství, rodiče se musí seznámit jejich rodinám s vnějším světem, a to se naučit reagovat na proměnlivosti objektů a jevů, které se vyskytují v okolí. Pak se proces učení se stane atraktivním.Dítě ukáže emoce a nedobrovolná pozornost se začne rychle rozvíjet.

Z tohoto důvodu, vzdělávací programy musí být jasně a vizuální. Například, ukázat krásu přírody, učitel musí přitahovat pro tento obrázek, který byl vytvořen obecně uznávanými umělci. Pro zobrazení přírodních jevů můžete využít různé zajímavé zkušenosti a praktickou práci.

A pamatujte, že to je v mladším věku vizuální učení má zvláštní a důležitý význam. Nicméně, je to právě tento typ tréninku vyžaduje dodržování řady podmínek. Například, je třeba nejprve dát určitý úkol a řešit, a teprve pak udělat nějaké srovnání a odhalit další způsoby, jak řešit stejný úkol. Postupně se děti učí všimnout, že informace, které vyžadují péči. Je to stejným způsobem, že bude schopen určit základní a hlavní prvky, které jsou obsaženy v problému.

Například materiál navržený pro studie by měly být velmi jasné ve své formě a bohaté na obsah. Takže může dojít k zájmové a probudit duševní činnosti. Teprve pak si studenti myslí o řešení problému. Velkou roli ve vývoji inteligence hraje společné kulturní úrovně, protože to je ten, kdo přispívá k rozvoji nedobrovolné pozornosti.

Efektivní cvičení a techniky

Chcete-li zvýšit inteligenci, je třeba správně zvýšit povědomí. Za tímto účelem vyžaduje praxi.Vědomí jde ruku v ruce s péčí. Když jsou tyto dva faktory správně upraveny, duševní schopnosti se zlepší. Pokud můžete trénovat povědomí, můžete snadno zaměřit svou pozornost na něco důležitého a nezbytného pro vás. Navíc můžete zvýšit svou paměť a zacvičit si návyky, které vám umožní jednat navzdory obtížné situaci. Si uvědomit, že praktikují způsoby, které zvyšují povědomí mohou přispět k vypracování pozornosti.

Existují různé techniky, kteří také přispívají k rozvoji obou směrech. Rébusy umožní soustředit zájem, a tím rozvíjet všechny druhy duševních aktivit. Takže děti nejsou unavené, a jejich zájem o učení nezmizelo, je nutné organizovat fyzický útok během lekce. Malé nabíjení poskytne takový účinek, který bude srovnatelný s intelektuálním cvičením. Cvičení „Fly“ vyžaduje desky s taženým polem (3×3) na princip devadeslamání. Musíte také koupit kus plastelíny (bude fungovat v roli mouchy). Učitel předkládá příkazy: doprava nebo doleva, nahoru nebo dolů. Všichni studenti pečlivě sledují pohyb objektu a snaží se zabránit tomu z herní pole. Pokud „Fly“ jde za pole, vrátí se do středu představenstva a hra začíná znovu.

Zvažte další účinné techniky. Způsob koncentrace na jejich dýchání pomůže nejen relaxovat, ale upravit úroveň koncentrace na něco. Chcete-li provést tuto metodu, musíte sedět v křesle a následovat váš dech. Jakmile si zvyknete na tuto akci, vaše mysl nedobrovolně začíná rozptylovat cizí akce. Například, se náhle pamatovat na oběd nebo chybějící nádobí. Dojde-li k rozptýlení od hlavní myšlenky, budete muset vrátit do své původní polohy a nadále sledovat dýchání.

Zvyšovat potenciál skupiny pozornosti pomůže následující cvičení. S jejím plněním, všichni účastníci jsou v kruhu. Ve středu tam hledá. Olovo dává týmu: „časně ráno!“Po kterém hráči začínají nedobrovolně pohybuje rukama a nohama. Najednou se moderátor říká: „Pro změření vše!„(Je žádoucí, aby hlas je v krátkosti). Že hráč, který neslyšel a nesplňovala tým, „úlovky“ hledá. Poražený stane hledá, a bývalý díval se stane ve společném kruhu. Hra pomáhá práci out pozornosti a pozorování.

Jak často se školení?

Zvýšit svou úroveň pozornosti by měl každý člověk při vědomí. Děti v tomto procesu by měla pomoci dospělým. Nechť je toto povolání se stal jedním z nejdůležitějších oblastí ve vývoji. Tak vlak svou pozornost vždy a všude. Například, jdete s dítětem na cestě do obchodu nebo v parku. Požádejte dítě, aby věnovaly pozornost na okolní předměty: stromy, hranicích, ploty, budovy. Nechte své dítě naučit nazpaměť každou maličkost: barva, složení, množství, kvality materiálu. Například jste viděli konkrétní plot zelenou nebo jste šel kolem obchodu, jehož stěny byly zcela transparentní.

Požádejte dítě vodicích otázky: „Plot byl průhledný?„Nebo“ Co jsi viděl na průhledných stěn obchodu?“A T. D. Takové otázky dá impuls a duševní aktivita bude fungovat v plné síle. Pamatovat: Speciální cvičení zvyšuje velmi dobře pozorné péči, ale když se vyrábí přímo, účinek se zvýší pouze. Všimněte si, že během spánku, lidský mozek vždy zakotvuje informaci, kterou již dříve obdržel.

Proto je třeba pečlivě praktikovat ještě před spaním. Hrát s dítětem v takové hře. Nechte ho zavřít oči a během této doby skryjete něco. Poté, co dítě otevře oči, bude muset určit chybějící věc.

V dalším videu najdete zajímavé cvičení pro rozvoj pozornosti při práci s informacemi.

Ohodnoťte článek
( Zatím žádné hodnocení )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: